Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Lever ni i en lesbisk relation och väntar ert första barn?

Intresseanmälan skickas till: genparent.su@gmail.com

Just nu pågår en studie om lesbiska par och föräldraskap vid Stockholms universitet. Vill du och din partner delta?

I projektet GENPARENT som finansieras av Europeiska Forskningsrådet planerar vi att intervjua par dels under graviditeten, dels efter cirka 1,5 år. Vi är intresserade av att höra om era erfarenheter av processen att bli gravida, hur ni planerar inför att få barn (när det gäller vardagsliv, föräldraledighet, arbete/studier mm) och sedan hur det är när ni har varit föräldrar ett tag. Vi skulle vilja intervjua både dig och din partner var för sig. Intervjuerna genomförs på en plats som passar er. En intervju tar ungefär en timme.

Till denna studie söker vi personer som

  • Identifierar sig som lesbisk, flata, homosexuell, bisexuell, queer eller kvinna som har relationer med kvinnor*
  • Är gravid/lever med en partner som är gravid med ert första barn
  • Är minst 18 år
  • Bor i Sverige

*Din definition av kvinna behöver inte vara cis-definierad.

Jag som kommer genomföra intervjuerna heter Madeleine Eriksson. Jag är genusvetare och doktorand i sociologi vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet. Den information jag får ta del av är konfidentiell. Era svar och redogörelser kommer att behandlas av i projektet anställda personer som skrivit under sekretessförbindelser. Informationen bearbetas och publiceras på ett sätt som gör att enskilda individer inte kan identifieras. De personer som deltar i studien blir därmed anonyma. Stockholms universitet är personuppgiftsansvarig. Alla personuppgifter kommer hanteras konfidentiellt i enlighet med Dataskyddsförordningen och Vetenskapsrådets etikkrav. Ni kan när som helst välja att avbryta intervjuerna eller deltagandet i studien (även efter genomförd intervju).

Skulle du och din partner kunna tänka er att delta i studien?

Har ni frågor berättar vi gärna mer.

Intresseanmälan och/eller frågor skickas till: genparent.su@gmail.com

Kontaktuppgifter:

Madeleine Eriksson (doktorand)
madeleine.eriksson@sofi.su.se
08-16 27 10

Professor Marie Evertsson (forskningsledare)
marie.evertsson@sofi.su.se
08-16 26 98

Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet

gp_logo_color_nobkgrd
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close